Jakie są przyczyny awarii instalacji elektrycznych

Przyczyny awarii instalacji elektrycznych.

Do głównych przyczyn należą - złe użytkowanie instalacji elektrycznej i nieprawidłowe wykonanie instalacji przez elektryka.

Nieprawidłowe użytkowanie instalacji elektrycznej.

Do pierwszej grupy zaliczyć można, pobieranie zbyt dużego prądu poprzez wkręcanie w gniazda bezpiecznikowe - bezpieczników niedostosowanych wartością prądu znamionowego do instalacji elektrycznej, którą mają chronić. Kolejną przyczyną, bardziej pośrednią jest zły stan budynku - wilgoć, zalania, oraz zły stan osprzętu elektrycznego oraz sprzętu domowego elektrycznego. Mowa o wypalonych wtyczkach, gniazdach elektrycznych, wyłącznikach. To właśnie miejsca połączeń elektrycznych między innymi takie, jak te wymienione są przyczyną upaleń instalacji elektrycznej.

Nieprawidłowe wykonanie instalacji przez elektryka.

Do drugiej grupy zaliczymy niedostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb użytkowników, złe jej rozmieszczenie, czy zły rozdział układu trójfazowego ze względu na pobieraną moc w przyszłości. Częstymi niedociągnięciami jest po prostu nie dokładne dokręcenie miejsc połączeń elektrycznych, co skutkuje upalaniem się instalacji, prowadzącym do kolejnej awarii.

Artykuł ma charakter poglądowy i nie może być traktowany jako źródło wiedzy wykorzystywane do rzeczywistych napraw czy prac przy prądzie elektrycznym, ani wniosków teoretycznych mogących prowadzić do błędnych decyzji. Ponadto upomina się, że wszelkie prace związane z prądem elektrycznym, oraz wszelako pojętą instalacją elektryczną, powinny wykonywać osoby do tego uprawnione, z odpowiednim wykształceniem kierunkowym, wiedzą i zaświadczeniami.